Grŵp Llandrillo Menai
Grŵp Llandrillo Menai
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Cartrefi Conwy
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyngor Sir Ddinbych
Llywodraeth Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Parc Cenedlaethol Eryri