Llywodraeth Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Cartrefi Conwy
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyfoeth Naturiol Cymru
Grŵp Llandrillo Menai
Grŵp Llandrillo Menai
Cyngor Sir Ddinbych
Parc Cenedlaethol Eryri
Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr